Etsimme leikkaajaa

Etsimme leikkaajaa mukaan Etsitkö-töitä –hankkeen dokumentointiin.

Etsitkö töitä? on taiteen alueella toimiva, Juhani Haukan ja Lauri Antti Mattilan kanssa toteutettava, todellisuutta muovaava esityshybridi. Kokonaisuus kysyy työn ja taiteen mahdollisuuksia ympäristökriisien aikakautena. Teoskokonaisuus ottaa työnantajan position kautta osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen. Hanketta rahoittavat Koneen säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö.

Hakuprosessi avautuu helmikuussa 2020. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistuu arvontaan, joka mahdollistaa seitsemälle ihmiselle, heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen kahdeksi kuukaudeksi.

Hankkeemme luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille, töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole. Tehdyt työt dokumentoidaan.

Etsimme leikkaajaa dokumenttimateriaalin käsittelyyn Juhani Haukan kumppaniksi. Materiaalin pohjalta tuotetaan videoinstallaatio ja mahdollisesti muita ulostuloja (lyhyt dokumenttisarja).

Ajankohta: syksy 2020 ja kevät 2021. Työajan tarkemmasta jakautumisesta sovitaan myöhemmin, joko niin että leikkaus etenee rinnakkain töiden dokumentoinnin kanssa tai alkaa vasta dokumentoinnin päätyttyä. Kokonaistyöaika 1–2 kk. Korvaus: 2400 €/kk. Korvaus maksetaan apurahana.

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus (+cv) 12.3.2020 mennessä
osoitteeseen ju.m.haukka (at) gmail.com
Kerro työkokemuksestasi, sekä mikä sinua työssä ja hankkeessa kiinnostaa
ja kuvaile suhdettasi etnografiseen ja installaatioelokuvaan.

Kutsumme valitut hakijat haastatteluihin maaliskuussa!