Hae töitä

Haku julkaistu näillä verkkosivuilla 28.2.2020

Etsimme seitsemää työntekijää kahden kuukauden apurahajaksoille välille syyskuu 2020 – heinäkuu 2021. Haku oli auki 28.2.-7.5.2020.

Etsitkö töitä? on taidetta ja samalla totta; se luo uutta todellisuutta ja sen tapahtumapaikkana on todellisuus. Teemme työn antamisesta taidetta ja kysymme työn ja taiteen mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena. Teossamme taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen.

Voit ehdottaa ja päästä tekemään juuri sitä työtä, mitä haluat ja mihin sinulla ei muuten olisi mahdollisuutta. Valitsemme ehdotuksista seitsemän työntekijää, jotka pääsevät työskentelemään apurahalla kahdeksi kuukaudeksi. Valitut työt dokumentoidaan.


Miten voin hakea?

Täyttämällä hakulomakkeen 7.5.2020 mennessä.


Mitä minun on tärkeää tietää?

  • Työehdotus on yhden henkilön tekemä. Toisen henkilön puolesta ei voi hakea (-poislukien hakulomakkeen täyttämisessä avustaminen).
  • Apurahansaajana on yksi henkilö. Työ on tehtävä henkilökohtaisesti eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Työ voi kuitenkin tapahtua sosiaalisessa kontekstissa, ja muiden ihmisten tai lajien parissa / kanssa. 
  • Valitut työt toteutetaan apurahatyönä. Niistä maksetaan korvaus apurahana, ei palkkana.
  • Valitut työt dokumentoidaan kuvaamalla. Dokumentoinnin tavasta ja käytännöistä sovitaan yhdessä työntekijän kanssa. Mikäli jonkin työn erityisluonne sitä vaatii, voi tallentamista lähestyä myös anonymiteetin kautta.
  • Vakuutukset. Työntekijän on itse huolehdittava työssä tarvittavista vakuutuksista. Apurahan maksaa Koneen säätiö, ja valitut työntekijät tulevat olemaan Koneen säätiön apurahansaajia.


Millaista työtä voin ehdottaa?

Mitä tahansa työtä, mihin sinulla ei muuten olisi mahdollisuutta. Hankkeemme antaa tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille töille. Sille, mikä pitäisi tehdä tai mitä ei vielä ole. Esimerkiksi:

1) ”Haluaisin toimia 2 kk soutajana. Soutaa saaren ja mantereen välillä, kuljettaa ihmisiä.”
2) ”Haluaisin toimia mummona.”
3) ”Haluan viettää aikaa unohdettujen eläinten kanssa.”

Ehdotus voi täsmällinen valmis ehdotus tehtäväksi työksi – tai harsoinen ja koostua abstrakteista vielä täsmentymättömistä toiveista, jos toivot että me ehdotamme sinulle työtä hakulomakkeesi antaman tiedon pohjalta.


Mitä eroa on apurahalla ja palkalla?

Valitut työt toteutetaan apurahatyönä. Korvaus työstä maksetaan Koneen säätiön apurahana, ei palkkana. Apurahasta ei tarvitse maksaa veroa, toisin kuin palkasta, mutta se ei kartuta myöskään eläkettä kahden kuukauden mittaisena. Apurahan määrä on 2400e / kk. Kuhunkin työhön on varattu apuraha 2kk työskentelyyn.


Milloin voin hakea?

Haku auki 28.2.-7.5. Valitsemme ehdotuksissa seitsemän työntekijää aikavälille 2020-2021.


Miten työntekijät valitaan?

Prosessin eteneminen:
– hakuaika 28.2.-7.5.
– ensimäinen arvonta viikolla 23
– haastattelut ja toinen arvonta 26.6.-1.7.
– valituille ilmoitetaan 3.7.
– valinnat julkistetaan viikolla 33

Töitä hakeaksesi sinun on täytettävä hakulomake. Haku aukeaa 28.2. klo 00:01. Lomake ja haku sulkeutuvat 7.5. klo 23:59. Kaikista hakulomakkeen täyttäneistä valitaan arvonnalla 16 työtä/hakijaa, jotka saavat kutsun työhaastatteluun. Näiden 16 joukosta valitaan seitsemän toteutettavaa työtä. Seitsemästä toteutettavasta työstä vähintään viisi valitaan arpomalla ja enintään kaksi valitsevat Juhani ja Lauri. Ensimmäinen arvonta suoritetaan ja kutsut haastatteluun lähetetään vkolla 23.

Lomakeen tarkoitus on kutsua unelmoimaan sekä auttaa rakentamaan omaa orientaatiota suhteessa töihin lähtöön. Ehdotus voi täsmällinen valmis ehdotus tehtäväksi työksi – tai harsoinen ja koostua abstrakteista vielä täsmentymättömistä toiveista, jos toivot että me ehdotamme sinulle työtä hakulomakkeesi antaman tiedon pohjalta. Lajittelemme työt työn toteutusajankohdan ja laatuisuuden perusteella arvontakoreihin, joista ensimmäisen vaiheen valinta tapahtuu arpomalla.

Juhani ja Lauri ovat asettaneet arvontaan ja valintoihin seuraavat parametrit: sukupuolten tasa-arvo; valituista vähintään yksi on seniori; valituista vähintään yksi on alaikäinen; valituista vähintään yksi on ei suomea äidinkielenään puhuva; vähintään yksi työntekijä, joka asuu muualla kuin Helsingissä.

Työhaastattelujen tarkoitus on varmistaa hankkeen (aika ja materiaali) resurssien riittävyys suhteessa valittujen töiden kokonaisuuteen sekä vielä tarkemmin kuulla arvonnassa valittuja heidän työsuunnitelmistaa ja työhön liittyvissä haaveissaan (ja jos hakemus ei ole sisältänyt konkreettista työehdotusta, käydä Juhanin ja Laurin ehdotuksen pohjalta neuvottelua siitä mikä työ voisi olla). Myös työhaastattelut kuvataan ja ne ovat osa projektin dokumentaatiota. Materiaalin käytöstä aina neuvotellaan.

Valinnat tehdään ja valituille ilmoitetaan 3.7.


Miten vastauksia käytetään?

Vastauksia käsitellään suurella huolella, kunnioituksella ja luottamuksella. Osallistumalla hakuun ja täyttämällä lomakkeen annat luvan ja sitoudut siihen, että vastaukset arkistoidaan ja vastauksiasi voidaan käyttää anonyymisti taiteelliseen ja/tai tieteelliseen tarkoitukseen.


Ovatko työntekijät tekemisissä toistensa kanssa?

Valitut työntekijät muodostavat työyhteisön ja liittyvät osaksi teoksen taiteellista työryhmää. Koko työyhteisön kokoontuu vähintään kaksi kertaa fyysisesti yhteen projektin aikana – sekä näiden kokoontumisten välissä 6-8 kertaa työntekijöiden tarpeen ja halukkuuden mukaan. Työyhteisö tarjoaa mahdollisuuden yhteen tulemiseen, vertaistukeen ja jakamiseen valituille työntekijöille (myös virtuaalinen etäosallistuminen kokoontumisiin on mahdollista). Työyhteisön toimintaan ja kokoontumisiin osallistuminen on vapaaehtoista.


Kuka voi hakea?

Hakea voivat vain ihmislajin eläimet. Hakijalta tarvitaan etu- ja sukunimi, tilinumero (eli käytännössä täytyy olla pankkitili, jolle maksaa), osoite, syntymäaika (ei siis välttämättä hetua, jos ei ole Suomen kansalainen), ei periaatteessa muita rajoituksia.

Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen.
Hakijan ikää ei ole varsinaisesti rajattu, mutta voidaan käsitellä tapauskohtaisesti. Työ voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.


Mitä jos työehdotukseni edellyttää resursseja tai työ- tai liiketilan vuokraamista?

Hankkeen budjetissa on varattu jokin määrä rahaa työskentelyn väline-, materiaali- ja tilakustannuksiin, mutta resurssimme osallistua työstä koituviin kustannuksiin ovat rajalliset.


Miten työaika on määritelty?

Kuhunkin työhön on varattu 2kk työskentelyapuraha. Apurahan määrä on 2400e /kk. Työskentelykuukaudet voivat olla kaksi peräkkäistä kuukautta mutta tämä ei ole välttämätöntä. Työskentely voi olla kokoaikasta tai osa-aikaista. Voit miettiä, mitä toivoisit työajalta.

Kokoaikainen työ tarkoittaa 8h päivässä, 40h/viikossa työskentelyä kahden kuukauden ajan. Osa-aikainen työ on mahdollista toteuttaa 75% työajalla (30h viikossa) 2,67 kuukautta; 50% työajalla (20h, viikossa) neljä kuukautta; tai vaihtoehtoisesti 25% työajalla (10h viikossa) kahdeksan kuukautta.

Apurahan ohella voi tehdä muuta työtä (kokoaikaisen kuukausiapurahan ohella voi tehdä 25-prosenttisesti muuta työtä), ja apurahaa voidaan myös maksaa osa-aikaisesti, jos muuta kuin apurahatyöskentelyä on enemmän.


Onko ehdotuksille jotain rajoitteita?

Työehdotus on yhden henkilön tekemä. Toisen henkilön puolesta ei voi hakea (-poislukien hakulomakkeen täyttämisessä avustaminen).

Apurahansaajana on yksi henkilö. Työ on tehtävä henkilökohtaisesti eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Työ voi kuitenkin tapahtua sosiaalisessa kontekstissa, ja muiden ihmisten tai lajien parissa / kanssa. 

Työ voi tapahtua Suomessa tai muualla, mutta resurssimme osallistua työstä tai matkoista koituviin kustannuksiin ovat rajalliset.


Milloin työni voi alkaa?

Työ voi alkaa aikaisintaan elokuussa 2020.