Info

Etsitkö töitä? – nykytaideteos etsi ihmisiä töihin, tekemään juuri sitä työtä mitä he halusivat.

Etsitkö töitä -hanke tekee työn antamisesta taidetta

Etsitkö töitä?

Etsitkö töitä? on kokeellista arkkitehtuuria, kriittistä palvelumuotoilua, sosiaalista veistotaidetta ja dokumentaarista elokuvaa yhdistävä esitystaiteellinen hybridi. Media- ja kaupunkitilaan, museoon, elokuvaan ja kirjallisuuteen levittäytyvä teos tekee työn antamisesta taidetta ja kysyy työn ja taiteen mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena. Teoksessa taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen.

Valokuvat: Visa Knuuttila / Kirjan kansi: Pauliina Nykänen

Etsitkö töitä? on tutkielma työstä, ajasta ja yhteisöstä. Keväällä 2020 teos etsi kahden kuukauden apurahajaksoja tarjoten ihmisiä töihin, tekemään juuri sitä työtä, mitä he haluaisivat. Hanke kyseenalaistaa radikaalilla tavalla työn käsitteen, irrottaa sen markkinatalouden vallitsevasta tuloslogiikasta ja korvaa ajatuksella työstä (maailmaan) suhteisiin asettumisen käytäntöinä.

Hakuprosessi avautui helmikuussa 2020. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistui arvontaan, joka mahdollisti kahdeksalle ihmiselle, heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen 1-2 kuukaudeksi.

Hanke loi tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole. Jonka voisi unelmoida ja luoda tähän maailmaan. Hyvän teon. Töille, joiden tekemiseen ei ole ehkä ollut mahdollisuutta, tai jotka ovat tuntuneet liian hulluilta, liian villeiltä, liian tavanomaisilta, kannattamattomilta tai epäselviltä. Jotka voivatkin olla kaikkein tärkempiä, jotka voivatkin avata yllättävillä tavoilla mahdollisuuden tärkeimpään.

Teoksen toteutusalueena oli koko maailma, kaukaisin työntekijä työskenteli Brasiliassa. Ikähaarukka oli lapsista senioreihin: nuorin työntekijä oli kouluikäinen vanhimman ollessa jo eläkkeellä.

Fasilitoivat taiteilijat
Juhani Haukka & Lauri Antti Mattila

Viestinnän suunnittelija
Visa Knuuttila

Tuotantoapu
Pilvi Tyrväinen (Etsitkö töitä)
Veera Lamberg (Esitystaiteen seura)

Graafinen suunnittelija
Lars Högström

Näyttelytyöryhmä
Juhani Haukka
Linda Heinonen
Iines Korhonen
Kati Lehtinen
Lauri Antti Mattila
Sari Paljakka
Menni Renvall
Ulla Rohunen
Oula Rytkönen

Työntekijät
Elisa
Hanne
Jan
Lea
Minna
Nella
Pauli
Tuija

Näyttelyarkkitehtuuri
Sari Paljakka

Näyttelyn tilaääni
Oula Rytkönen

Näyttelygrafiikka
Kati Lehtinen 

Näyttelytekstit
Juhani Haukka
Lauri Antti Mattila
Työnhakijat

Käännökset
Kasper Salonen

Kirjan toimitus
Juhani Haukka & Lauri Antti Mattila

Kirjan ulkoasu ja taitto
Pauliina Nykänen

Kirjan oikoluku
Juhani Haukka
Lauri Antti Mattila
Sanna Rämö

Videoiden ohjaus ja kuvaus
Juhani Haukka

Videoiden äänitys ja äänisuunnittelu
Iines Korhonen
Oula Rytkönen

Videoiden leikkaus
Menni Renvall

Kuvaus Brasiliassa
Camila de Almeida

Videoiden värimäärittely
Juhani Haukka


Näyttelyn tekninen toteutus
Jukka-Pekka Aalto
Lassi Alm 
Kimmo Kestinen
Seppo Rautajoki 
Marjo-Riitta Sasi
Asla Temonen

Painotyöt
Grano
Greif

Yleisötyö ja museopedagogiikka
Juhani Haukka
Anne Lahtinen
Lauri Antti Mattila
Ulla Rohunen
Hanna Yli-Hinkkala 

Tiedotus ja markkinointi
Juhani Haukka
Minna Karhunsaari
Anne Lahtinen
Lauri Antti Mattila
Hanna Yli-Hinkkala 


Erityiskiitokset
Auvo
Johannes Bäckman
Tiia Hietanen
Juhani
Lauri
Laura Pietiläinen
Katriina Tavi


Kiitos kaikille hankkeeseen hakeneille!

Kiitämme Työväenmuseo Werstasta (Linda Heinonen ja Ulla Rohunen) ja Esitystaiteen seuraa, joiden kanssa yhteistyössä kokonaisuus on tuotettu.

Kiitämme Osuuskunta Poesiaa (Olli-Pekka Tennilä ja Kimmo Kallio) yhteistyöstä kirjan julkaisussa.

Kiitos Alfred Kordelinin säätiölle, Koneen Säätiölle, Taiteen edistämiskeskukselle ja Circus Maximukselle, jotka ovat tukeneet kokonaisuuden valmistumista.Lisätietoja ja haastattelut:

Lauri Antti Mattila
lauriantti.mattila@gmail.com
040 742 7787

Juhani Haukka
ju.m.haukka@gmail.com

Kuvia saa vapaasti käyttää Etsitkö töitä -hanketta koskevien juttujen yhteydessä. Kuvaajan nimi mainittava.